Hướng bàn làm việc (bàn học) đúng phong thủy theo tuổi

Cập nhật: 2017-02-24 17:18:27
Lượt xem: 364

Có khá nhiều người thắc mắc rằng liệu phong thủy có phải là mê tín dị đoan. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng môi trường sống có tác động rất lớn tới con người. Y học hiện đại cũng đã chỉ rõ rằng không khí, nguồn nước, ánh sáng, điện trường, từ trường trái đất và các điều kiện môi trường khác đều có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và trí tuệ của con người. Môi trường và điều kiện sống không tốt có thể gây bệnh, thậm chí mang lại hậu quả không tốt về lâu dài cho sức khỏe con người.

BẢNG TRA TUỔI THEO NGŨ HÀNH

 

Năm Năm âm lịch Thông tin chi tiết
1950 Canh Dần

Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1950 Canh Dần

1951 Tân Mão Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1951 Tân Mão
1952 Nhâm Thìn Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1952 Nhâm Thìn
1953 Quý Tỵ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1953 Quý Tỵ
1954 Giáp Ngọ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1954 Giáp Ngọ
1955 Ất Mùi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1955 Ất Mùi
1956 Bính Thân Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1956 Bính Thân
1957 Đinh Dậu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1957 Đinh Dậu
1958 Mậu Tuất Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1958 Mậu Tuất
1959 Kỷ Hợi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1959 Kỷ Hợi
1960 Canh Tý Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1960 Canh Tý
1961 Tân Sửu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1961 Tân Sửu
1962 Nhâm Dần Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1962 Nhâm Dần
1963 Quý Mão Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1963 Quý Mão
1964 Giáp Thìn Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1964 Giáp Thìn
1965 Ất Tỵ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1965 Ất Tỵ
1966 Bính Ngọ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1966 Bính Ngọ
1967 Đinh Mùi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1967 Đinh Mùi
1968 Mậu Thân Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1968 Mậu Thân
1969 Kỷ Dậu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1969 Kỷ Dậu
1970 Canh Tuất Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1970 Canh Tuất
1971 Tân Hợi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1971 Tân Hợi
1972 Nhâm Tý Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1972 Nhâm Tý
1973 Quý Sửu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1973 Quý Sửu
1974 Giáp Dần Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1974 Giáp Dần
1975 Ất Mão Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1975 Ất Mão
1976 Bính Thìn Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1976 Bính Thìn
1977 Đinh Tỵ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1977 Đinh Tỵ
1978 Mậu Ngọ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1978 Mậu Ngọ
1979 Kỷ Mùi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1979 Kỷ Mùi
1980 Canh Thân Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1980 Canh Thân
1981 Tân Dậu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1981 Tân Dậu
1982 Nhâm Tuất Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1982 Nhâm Tuất
1983 Quý Hợi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1983 Quý Hợi
1984 Giáp Tý Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1984 Giáp Tý
1985 Ất Sửu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1985 Ất Sửu
1986 Bính Dần

Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1986 Bính Dần

1987 Đinh Mão Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1987 Đinh Mão
1988 Mậu Thìn Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1988 Mậu Thìn
1989 Kỷ Tỵ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1989 Kỷ Tỵ
1990 Canh Ngọ Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1990 Canh Ngọ
1991 Tân Mùi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1991 Tân Mùi
1992 Nhâm Thân Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1992 Nhâm Thân
1993 Quý Dậu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1993 Quý Dậu
1994 Giáp Tuất Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1994 Giáp Tuất
1995 Ất Hợi Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1995 Ất Hợi
1996 Bính Tý Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1996 Bính tý
1997 Đinh Sửu Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1997 Đinh Sửu
1998 Mậu Dần Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1998 Mậu Dần
1999 Kỷ Mão Bố trí bàn làm việc đúng hướng tuổi 1999 Kỷ Mão
Các bài viết khác